Opłaty portowe

Cennik opłat cumowniczych w Porcie Czerniakowskim

Podstawa opłaty
wymiar jednostki w m2
Opłata dzienna [1]Opłata miesięcznaOpłata kwartalnaOpłata roczna
jednostka do 12 m2 2 zł 40 zł 100 zł 300 zł
jednostka do 25 m2 4 zł 80 zł 200 zł 600 zł
jednostka do 50 m2 10 zł 200 zł 500 zł 1 150 zł
jednostka do 100 m2 15 zł 300 zł 750 zł 2 250 zł
jednostka ponad 100 m2 20 zł 400 zł 1 000 zł 3 000 zł
jednostka usługowa
(opłata dodatkowa za każdy m2)
- 20 zł 17 zł 12 zł
opłata miesięczna za korzystanie z przyłączy Administratora
(za każde z przyłączy)
10 zł
opłata zryczałtowana za jednorazowe skorzystanie z przyłączy Administratora
(za każde przyłącze) [2]
5 zł
opłata za zgubienie kluczyka do skrzynki z przyłączami 20 zł

[1] Przy postoju do jednej doby nie pobiera się opłat
[2] Właściciele jednostek korzystających z przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych nie płacą opłaty zryczałtowanej, lecz są rozliczane na podstawie wskazań licznika
Do góry